برای آشنایی با تفکر محاسباتی و الگوریتمی، به سرزمین پُلی‌ می رویم، سرزمین پُلی‌ یک محیط حل مسئله در یک فضای حل مسئله تابعی است. برای ورود و آشنایی روی پُلی کلیک کنید و جلو بروید:

وقتی وارد محیط پلی‌آپ شدید با Meet Poly مواجه می‌شوید که در واقع اولین مسئله است که در آن پُلی قوانین پُلی‌آپ را به ما می‌اموزد. قبل از این که کار را ادامه دهیم به دو اصطلاح که درپلی‌آپ متداول است اشاره می‌کنیم. به هر مجموعه از مسئله‌ها که در کنار هم تدارک شده‌اند یک ماشین، و به هر یک از مسئله‌ها یک چیپ می‌گوئیم! اولین ماشین که با آن مواجه می‌شویم فقط یک چیپ دارد، با دنبال کردن مسیری که پُلی پیش پای ما می‌گذارد آشنایی اولیه با محیط پلی‌آپ پیدا می‌کنیم.


در پُلی‌آپ با دایره‌ها سروکار داریم که مقادیر عددی‌اند و با مربع‌ها که عملگر هستند، هر مربع دو تا دایره بالای خود (یا بعضی وقت‌ها فقط یک دایره بالای خود) را می‌گیرد و روی آن‌ها عمل می‌کند و نتیجه را به دست می‌دهد. برای توجه بیشتر شکل‌های زیر را ببینید.

 

پس از آشنایی اولیه برای ادامه کار و دسترسی به همه امکانات پلی‌آپ لازم است که در پلی‌آپ ثبت‌نام کنیم و برای خودمان یک نام و گذرواژه انتخاب کنیم تا بتوانیم کار را به راحتی ادامه دهیم. برای ثبت‌نام طبق روشی که روی پُلی‌آپ پیشنهاد شده است اقدام کنید و ثبت‌نام را کامل کنید.

روی پُلی‌آپ ماشین‌های زیادی در زمینه کار با اعداد و آشنایی با تفکر الگوریتمی و منطقی تدارک شده است، این ماشین‌ها در بخش  سرزمین اعداد به‌صورت دسته‌بندی شده ارائه شده‌اند که می‌توانید روی آن‌ها کار کنید و جلو بروید تا آشنایی همه جانبه با پلی‌آپ پیدا کنید. در بخش‌های بعدی با امکانات دیگر پلی‌آپ برای کار روی روش‌های پیش‌رفته طراحی الگوریتم‌ها آشنا خواهیم شد.